Vēlētāju reģistra e-pakalpojums

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana


E-pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts balsošanai visās Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās (turpmāk tekstā - vēlēšanu procedūras).

Lai saņemtu pakalpojumā paredzēto informāciju, lietotājam jāievada korekts vēlētāja personas kods, vārds, uzvārds, kā arī 5 zīmju drošības kods.

Norādītajam personas kodam, vārdam un uzvārdam precīzi jāsakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām aktuālajām (šobrīd spēkā esošajām) ziņām.

Ja personai ir vairāki vārdi, jānorāda pirmais vārds. Ja personai ir vairāki uzvārdi, tos atdalošajai domu zīmei un atstarpēm precīzi jāatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām.

Pakalpojuma ietvaros tiek sniegtas ziņas tikai par tām vēlēšanu procedūrām, kuras ir izsludinātas uz pakalpojuma pieprasījuma datumu un vēl nav notikušas (aktīvas vēlēšanu procedūras).

Ja persona dažādās aktīvās vēlēšanu procedūrās ir reģistrēta vairākos dažādos iecirkņos, tiek parādīta informācija par katru šādu procedūru atsevišķi, bet, ja kādā no aktīvajām procedūrām persona nav reģistrēta nevienā vēlēšanu iecirknī, tad par šo procedūru tiek parādīts tikai vēlētāja statuss vēlēšanu procedūrā.

Lai noteiktu vēlētājam atbilstošo vēlēšanu iecirkni, tiek izmantoti Vēlētāju reģistra dati. Vēlētāju reģistrā dati tiek iekļauti automātiski, pamatojoties uz vēlētāja dzīvesvietas adreses datiem Iedzīvotāju reģistrā, vai arī pēc pamatota vēlētāja iesnieguma par vēlēšanu iecirkņa maiņu.

Vēlētāja (personas) statuss katrā vēlēšanu procedūrā var būt viens no:

  1. Iekļauts” – vēlētājs reģistrēts vēlēšanu procedūrai, bet vēl nav reģistrēts neviena vēlēšanu iecirkņa sarakstā,
  2. Reģistrēts iecirknī” – vēlētājs reģistrēts kāda konkrēta vēlēšanu iecirkņa sarakstā,
  3. Reģistrēts balsošanai pa pastu” – vēlētājs reģistrēts balsošanai pa pastu (vienlaicīgi var būt arī piesaistīts kāds vēlēšanu iecirknis),
  4. Svītrots” (tikai pašvaldību vēlēšanās) – vēlētājs ir bijis reģistrēts kāda konkrēta vēlēšanu iecirkņa sarakstā, bet dzīvesvietas maiņas dēļ ir svītrots no šī saraksta un nav iespējams vēlētāju automātiski reģistrēt cita vēlēšanu iecirkņa sarakstā (vēlētājam jāvēršas konkrētajā pašvaldībā un jāreģistrējas vēlēšanu iecirknī),
  5. Izslēgts” – vēlētājs, saskaņā ar Iedzīvotāja reģistra datiem, Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu vai kādos citos Vēlētāju reģistra likumā minētajos gadījumos ir zaudējis tiesības piedalīties vēlēšanu procedūrā.

Ievadot nepareizu drošības kodu 4 reizes pēc kārtas, pieeja e-pakalpojumam no lietotāja IP adreses uz laiku tiks bloķēta.

Ievadot neeksistējošas personas datus vai personas kodam neatbilstošu vārdu, vai uzvārdu 10 reizes, pakalpojuma izpildes laikā tiks parādīts atbilstošs paziņojums un pieeja e-pakalpojumam no lietotāja IP adreses tiks uz laiku bloķēta.

Pakalpojumā iegūtajām ziņām ir informatīvs raksturs. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde neuzņemas atbildību par secinājumiem, ko lietotājs izdarījis no e-pakalpojumā iegūtās informācijas.