Vēlētāju reģistra e-pakalpojums

Vēlēšanu apgabala noskaidrošana


E-pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs ir reģistrēts balsošanai tām vēlēšanu procedūrām, kuras šobrīd ir izsludinātas Latvijas Republikā un vēl nav notikušas (turpmāk tekstā - vēlēšanu procedūras).

Lai saņemtu informāciju, e-pakalpojuma lietotājam jānorāda precīzs vēlētāja personas kods, vārds, uzvārds un 5 zīmju drošības kods.

Ievadot nepareizu drošības kodu 4 reizes pēc kārtas, pieeja e-pakalpojumam no lietotāja IP adreses uz laiku tiks bloķēta.

Norādītajam personas kodam, vārdam un uzvārdam precīzi jāatbilst ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām aktuālajām (šobrīd spēkā esošajām) ziņām.

Ja personai ir vairāki vārdi vai uzvārdi, tos atdalošajai domu zīmei vai atstarpēm precīzi jāatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām.

Ievadot neeksistējošas personas datus vai personas kodam neatbilstošu vārdu vai uzvārdu 10 reizes, e-pakalpojuma izpildes laikā tiks parādīts atbilstošs paziņojums un pieeja e-pakalpojumam no lietotāja IP adreses uz laiku tiks bloķēta.

Pašvaldību vēlēšanu apgabalu veido katras pašvaldības administratīvā teritorija.

Lai noteiktu vēlētājam atbilstošo vēlēšanu apgabalu, tiek izmantoti Vēlētāju reģistra dati. Vēlētāju reģistrā dati par vēlēšanu apgabalu tiek iekļauti automātiski atbilstoši vēlētāja dzīvesvietas adreses datiem Iedzīvotāju reģistrā 90. dienā pirms vēlēšanām.

Ja vēlētājs dažādās vēlēšanu procedūrās ir reģistrēts vairākos vēlēšanu apgabalos, tiek sniegta informācija par katru vēlēšanu procedūru atsevišķi, bet, ja kādā no aktīvajām vēlēšanu procedūrām vēlētājs nav reģistrēts nevienā vēlēšanu apgabalā, tad tiek sniegta informācija tikai par vēlētāja statusu vēlēšanu procedūrā.