Vēlētāju reģistra e-pakalpojums

Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa


E-pakalpojums nodrošina iespēju vēlētājam noskaidrot vēlēšanu apgabalu, kurā viņš ir reģistrēts balsošanai visās Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās (turpmāk tekstā - vēlēšanu procedūras).

E-pakalpojuma ietvaros vēlētājam ir iespēja mainīt vēlēšanu apgabalu vai atbilstoši izsludinātajai vēlēšanu procedūrai reģistrēties vēlēšanu apgabalā. Vēlēšanu apgabala maiņu vai reģistrāciju ir iespējams veikt tikai likumā noteiktajā laikā pirms vēlēšanām.

Lai noteiktu vēlētājam atbilstošo vēlēšanu apgabalu, tiek izmantoti Vēlētāju reģistra dati. Vēlētāju reģistrā dati par vēlēšanu apgabalu tiek iekļauti automātiski atbilstoši vēlētāja dzīvesvietas adreses datiem Iedzīvotāju reģistrā 90. dienā pirms vēlēšanām.

Pašvaldību vēlēšanu apgabalu veido katras pašvaldības administratīvā teritorija.

Pašvaldību vēlēšanu gadījumā, vēlētājs var mainīt vēlēšanu apgabalu uz citu vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājam ir reģistrēts nekustamais īpašums. Ja vēlētājs ir mainījis vēlēšanu apgabalu uz tādu, kurā viņam ir reģistrēts nekustamais īpašums, bet pēc tam vēlas balsot sākotnējā vēlēšanu apgabalā, viņš atkārtoti var mainīt vēlēšanu apgabalu pēc dzīvesvietas adreses, kas viņam bija reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā 90. dienā pirms vēlēšanām.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadījumā, vēlētājs var mainīt jebkuru Latvijas Republikas vēlēšanu apgabalu.

Ja vēlētājs pašvaldību vēlēšanās ir pieteicies un reģistrēts balsošanai pa pastu, tad vēlētājam veicot vēlēšanu apgabala maiņu, likumā noteiktajā laikā pirms vēlēšanām, pieteikums balsošanai pa pastu tiks anulēts.

Pēc e-pakalpojuma izpildes (pabeigšanas), pilnībā aizveriet pārlūkprogrammu!
Atvērta pārlūkprogramma var radīt iespēju citai personai nesankcionēti izmantot Jums izsniegto autentifikācijas sertifikātu!