Vēlētāju reģistra e-pakalpojums


E-pakalpojums nodrošina personai iespēju noskaidrot vēlēšanu iecirkni, kurā tā ir reģistrēta balsošanai visās Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās (turpmāk tekstā - vēlēšanu procedūras).

E-pakalpojums nodrošina iespēju vēlētājam nomainīt piešķirto vēlēšanu iecirkni vai reģistrēties jaunā vēlēšanu iecirknī, ja vēlētājs nav bijis reģistrēts vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirkņa maiņu vai reģistrāciju ir iespējams veikt ne vēlāk kā 18 dienas pirms vēlēšanām.

Pašvaldību vēlēšanu gadījumā, vēlētājs var mainīt iecirkni uz jebkuru citu iecirkni pašvaldības ietvaros, kur vēlētājam bija spēkā (vai bijusi pēdējā) 90. dienā pirms vēlēšanu dienas. Kā arī vēlētājs var mainīt iecirkni uz citas pašvaldības iecirkni, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadījumā vēlētājs var mainīt iecirkni uz jebkuru citu iecirkni bez ierobežojumiem.

Lai noteiktu vēlētājam atbilstošo vēlēšanu iecirkni, tiek izmantoti Vēlētāju reģistra dati. Vēlētāju reģistrā dati tiek iekļauti automātiski, pamatojoties uz vēlētāja dzīvesvietas adreses datiem Iedzīvotāju reģistrā, vai arī pēc pamatota vēlētāja iesnieguma par vēlēšanu iecirkņa maiņu.

Vēlētāja (personas) statuss katrā vēlēšanu procedūrā var būt viens no:

  1. Iekļauts” – vēlētājs reģistrēts vēlēšanu procedūrai, bet vēl nav reģistrēts neviena vēlēšanu iecirkņa sarakstā,
  2. Reģistrēts iecirknī” – vēlētājs reģistrēts kāda konkrēta vēlēšanu iecirkņa sarakstā,
  3. Reģistrēts balsošanai pa pastu” (izņemot pašvaldību vēlēšanas) – vēlētājs reģistrēts balsošanai pa pastu (vienlaicīgi var būt arī piesaistīts kāds vēlēšanu iecirknis),
  4. Svītrots” (tikai pašvaldību vēlēšanās) – vēlētājs ir bijis reģistrēts kāda konkrēta vēlēšanu iecirkņa sarakstā, bet dzīvesvietas maiņas dēļ ir svītrots no šī saraksta un nav iespējams vēlētāju automātiski reģistrēt cita vēlēšanu iecirkņa sarakstā (vēlētājam jāvēršas konkrētajā pašvaldībā un jāreģistrējas vēlēšanu iecirknī),
  5. Izslēgts” – vēlētājs, saskaņā ar Iedzīvotāja reģistra datiem, Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu vai kādos citos Vēlētāju reģistra likumā minētajos gadījumos ir zaudējis tiesības piedalīties vēlēšanu procedūrā.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadījumā, ja vēlētāja statuss ir „Reģistrēts balsošanai pa pastu”, tad, veicot iecirkņa maiņu, pieteikums balsošanai pa pastu tiks anulēts.

Pakalpojumā iegūtajām ziņām ir informatīvs raksturs. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde neuzņemas atbildību par secinājumiem, ko lietotājs izdarījis no e-pakalpojumā iegūtās informācijas.

Pēc darba beigšanas, lūdzu, pilnībā aizveriet pārlūkprogrammu!
Atvērtas pārlūkprogrammas atstāšana rada iespēju citai personai nesankcionēti izmantot Jums izsniegto autentifikācijas sertifikātu!