Vēlētāju reģistra e-pakalpojums

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs


E-pakalpojums nodrošina iespēju vēlētājam, kurš Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās uzturēsies ārvalstī, pieteikties balsošanai pa pastu.

Lai noteiktajā laikā pirms vēlēšanām iesniegtu pieteikumu balsošanai pa pastu, vēlētājam:

1) pašvaldību vēlēšanu gadījumā, jābūt iekļautam Vēlētāju reģistrā un reģistrētam kādā no vēlēšanu apgabaliem. Pašvaldību vēlēšanu apgabalu veido katras pašvaldības administratīvā teritorija;

2) Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadījumā, vēlētājam ir jābūt iekļautam Vēlētāju reģistrā.

Izmantojot pieteikumu balsošanai pa pastu, vēlētājs e-pakalpojumā norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli.

Ja vēlētājam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, vēlētājs e-pakalpojumā izdara atzīmi balsošanas materiālu saņemšanai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

E-pakalpojuma izpildes rezultātā, Vēlētāju reģistrā tiks izdarīta atzīme par vēlētāja reģistrāciju piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsošanai pa pastu.

Pēc e-pakalpojuma izpildes (pabeigšanas), pilnībā aizveriet pārlūkprogrammu!
Atvērta pārlūkprogramma var radīt iespēju citai personai nesankcionēti izmantot Jums izsniegto autentifikācijas sertifikātu!